2TCTECH là nhà sản xuất, cung cấp sản phẩm và phát triển giải pháp dẫn đầu thị trường Việt Nam trong lĩnh vực thiết bị dạy nghề – thiết bị thực hành cho các trường Đại học, Cao đẳng, trường dạy nghề, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,… với các thiết bị hàng đầu cùng các dịch vụ tốt nhất.

2TCTECH cung cấp thiết bị –  giải pháp kỹ thuật – xây dựng – thi công lắp đặt về hệ thống quan trắc môi trường nước, môi trường khí thải tại các nhà máy sản xuất, bệnh viện, khu chế xuất, khu công nghiệp.Truyền dữ liệu quan trắc liên tục từ nhà máy lên Sở tài nguyên môi trường theo thông tư số 24/2017/TT-BTNMT. 

  Hệ thống kết nối các thiết bị IoT (Internet of Things) phát triển nền công nghiệp 4.0 hiện đại. Ứng dụng của công nghệ IoT có thể được tìm thấy ở nhiều ngành, bao gồm nông nghiệp công nghệ cao, quản lý xây dựng, chăm sóc sức khỏe, năng lượng và vận tải.

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Trí tuệ nhân tạo hay trí thông minh nhân tạo( Machine intelligence) – một ngành thuộc lĩnh vực khoa học máy tính. Trí tuệ do con người lập trình tạo nên với mục tiêu giúp máy tính có thể tự động hóa các hành vi thông minh như con người như: biết suy nghĩ và lập luận để giải quyết vấn đề, biết giao tiếp do hiểu ngôn ngữ, tiếng nói, biết học và tự thích nghi,….

Close Menu