Thiết bị thực hành bộ môn Điện lạnh giúp học sinh – sinh viên thực hành đầy đủ các bài tập về thiết bị làm lạnh, nóng, gas, nhiệt …

Close Menu