Thiết bị thực hành Viễn thông giúp học sinh – sinh viên thực hành đầy đủ các bài tập về bộ môn viễn thông như: điều chế, mã hóa, ghép kênh, phân kênh, …

Close Menu