Công ty kỹ thuật và giải pháp 2TC Việt Nam chuyên cung cấp và lắp đặt thiết bị quan trắc môi trường khí thải, nước, hệ thống truyền dữ liệu quan trắc môi trường lên Sở TNMT,…

Close Menu